Politica de securitate

In conformitate cu prevederile Legii 677/2001, Fundatia Centrul de Resurse pentru participare publica, ONG cu sediul in Mun. Bucuresti, sector 1, numit in continuare CeRe, prelucreaza date cu caracter personal, cu respectarea principiilor mentionate in continuare, in scopuri legitime.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza prin mijloace automate/manuale, cu respectarea cerintelor legale și in conditii care sa asigure securitatea, confidentialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea urmatoarelor principii:

 • Notificarea. Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
 • Legalitatea. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face in temeiul și in conformitate cu prevederile legale;
 • Scopul bine-determinat. Orice prelucrare de date cu caracter personal se face in scopuri bine determinate, explicite și legitime, adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul in care sunt colectate și ulterior prelucrate;
 • Confidentialitatea. Regulamentul intern de organizare si funcţionare al instituţiei conţine reglementari cu privire la confidenţialitatea informaţiilor.
 • Consimţamantul persoanei vizate. Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu exceptia prelucrarilor care vizeaza date din categoriile strict mentionate in Legea 677/2001, poate fi efectuata numai daca persoana vizata si-a dat consimţamantul in mod expres și neechivoc pentru acea prelucrare;
 • Informarea. Informarea persoanelor se face de catre institutia care prelucreaza datele personale ale persoanei vizate;
 • Protejarea persoanelor vizate. Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opozitie și de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și dreptul de a se adresa Autoritaţii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantei de judecata pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege, care le-au fost incalcate;
 • Securitatea. Masurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel incat sa asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.

 

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE (reglementate de Legea 677/2001)

 • dreptul de a obtine de la CeRe, la cerere și in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care va privesc sunt sau nu prelucrate de CeRe;
 • dreptul de a obtine de la CeRe, la cerere și in mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea 677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte;
 • dreptul de a obtine de la CeRe, la cerere și in mod gratuit transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea 677/2001;
 • dreptul de a va opune in orice moment, din motive intemeiate și legitime, ca date care va vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare; in caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza;
 • dreptul de a va adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care v-au fost incalcate;

De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 va puteti adresa Autoritaţii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau/si instantelor de judecata.

 

SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • CeRe certifica faptul ca indeplinește cerintele minime de securitate a datelor cu caracter personal;
 • CeRe utilizeaza metode și tehnologii de securitate, impreuna cu politici aplicate salariaţilor si procedurilor de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale in vigoare;
 • Regulamentul intern de organizare si funcţionare al CeRe contine reglementari cu privire la confidenţialitatea datelor cu character personal care sunt prelucrate in cadrul instituţiei;
 • Personalul CeRe este instruit in ceea ce priveste securitatea si confidenţialitatea datelor cu caracter personale care sunt prelucrate;
 • Accesul la computerele ce conţin baze de date cu caracter personal este restricţionat cu cont/user si parola;
 • Datele cu caracter personal nu vor fi instrainate sub nicio forma terţelor persoane straine, iar accesul la bazele de date este permis doar persoanelor autorizate in acest sens;

Pentru mai multe detalii și informatii orice persoana interesata se poate adresa Autoritaţii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.