Link: http://www.ce-re.ro/cam, Generat la: 22/03/19, imprima

Comunităţi active pentru mediu

Scopul proiectului „Comunităţi active pentru mediu" este acela de a dezvolta capacitatea organizaţiilor neguvernamentale de mediu care activează la nivel local de a derula campanii de advocacy cu implicarea activă a membrilor comunităţii în procesul decizional. Cele 3 obiective ale proiectului sunt:

  • dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor de a derula campanii de advocacy şi de a mobiliza comunitatea pentru 8 organizaţii /grupuri civice care militează pentru cauze de mediu;
  • derularea a 8 campanii de advocacy de către organizaţiile/grupurile beneficiare cu implicarea a peste 800 de cetăţeni şi reprezentanţi ai altor organizaţii neguvernamentale din domeniu;
  • promovarea a 5 campanii de advocacy de succes, a bunelor practici de mobilizare şi implicare a comunităţii în cauze de mediu şi a rezultatelor obţinute în urma campaniilor.

Activităţi cheie: instruire şi asistenţă pentru 8 organizaţii neguvernamentale/grupuri civice pentru derularea unor campanii de advocacy pe teme de mediu cu implicarea activă a membrilor comunităţii, organizarea de consultări în comunitate pe problematici de mediu de către organizaţiile beneficiare, derularea campaniilor de advocacy, facilitarea unei întâlniri strategice/schimb de exerienţă între cele 8 organizaţii/grupuri beneficiare şi selectarea, documentarea şi promovarea a 5 campanii de succes din cele 8 derulate prin materiale multimedia.

Prin desfăşurarea a 8 campanii de advocacy se vor produce schimbări importante şi durabile în comunităţile vizate. De asemenea, se vor produce schimbări la nivelul deciziilor publice, schimbări susţinute de comunitate, iar vizibilitatea organizaţiilor din proiect va creşte în comunitate şi pe lângă autorităţi, situaţie ce poate aduce rezultate pe cel puţin două niveluri: o nouă relaţie între actori (cel puţin în ceea ce priveşte temele abordate în proiect) şi susţinere pe termen lung din partea comunităţii.

Organizațiile și grupurile civice care vor derula campanii menite de a produce schimbări importante şi durabile în comunităţile lor sunt:

Asociația VIRA - Campanie de interzicere a metodei fracturării hidraulice în exploatarea gazelor de şist. Mai multe despre acţiunile lor aici:
Facebook: Asociatia Vira
Site: http://www.vira.ro/

Asociația Brașovul Verde, Centrul de Voluntariat Braşov - Determinarea Primăriei Municipiului Braşov şi a Consiliului Local Braşov să adopte un plan de infrastructură integrată pentru biciclete.
Site: http://voluntarbrasov.ro/ 
Site: http://www.brasovulverde.ro/

Asociația Unda Verde, Grupul civic opriti masacrul verde - Campanie pentru convingerea Primăriei Târgu Mureş să realizeze împreună cu reprezentanţi ai organizaţiilor şi grupurilor civice o politică coerentă de mediu pentru oraş.
Facebook: Opriti masacrul verde si Ne vagj ki minden fat
Site: http://asociatia.undaverde.ro/

Organizaţia GeoEcologică ACCENT - Realizarea unui plan integrat de management Sit Natura 2000 - Bazinul Ciucului de Jos care să permită păstrarea faunei, a florei şi a habitatelor naturale. 
Facebook: Organizaţia GeoEcologică "ACCENT" GeoÖkológiai Szervezet 
Site: http://www.ogaccent.ro/

Grup Inițiativa Civică Lacul Tei - Campanie pentru determinarea ALPAB (Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti) să îngrijească corect parcul Circului şi lacul din parc. De asemena, cei din grup îşi doresc să fie revocată HCGMB 155/2011 prin care Circul devine administrat de PMB şi CGMB.
Blog: http://laculteiinfo.wordpress.com/

Grupul civic Tudor Vladimirescu - Campanie pentru determinarea Primariei Sectorului 6 să reamenajeze a parcului din zona Tudor Vladimirescu, Drumul Taberei, acum lăsat în paragină. 
Facebook: Initiativa Civica Tudor Vladimirescu 
Blog: http://initiativatv.blogspot.ro/

Grupul civic „Iașul iubește teii" - campanie pentru determinarea autorităţilor locale să planteze tei pe bulevardul Ştefan cel Mare din Iaşi şi să renunţe la construirea parcării subterane sub parcul Teatrului Naţional. Îi puteţi citi aici:
Facebook: Iasul iubeste teii
Blog: http://impotriva.blogspot.ro/

Grupul SOS Parcul între Lacuri - Campanie pentru determinarea Primăriei din Cluj Napoca să integreze amenajarea spaţiului verde dintre cele două lacuri Gheorgheni din oraşul Cluj Napoca într-un plan mai sistemic de realizare a unui spațiu public de anvergură, plan care să fie supus dezbaterii publice.
Facebook: https://www.facebook.com/sos.lacurilegheorgheni

 

Partener: Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis.
Proiectul se va desfăşura pe o perioadă de 12 luni cu un buget de 71,762.97 CHF.

Proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă și cu sprijinul donatorilor individuali.

. © CeRe 2008-2018