Link: http://www.ce-re.ro/coalitiaong, Generat la: 21/02/19, imprima

Coalitia ONGuri pentru Fonduri Structurale

Stiri

 

Site nou pentru Coalitie
miercuri, 22 aprilie 2015

Ne-am mutat pe www.banieuropeni.org. Gasiti acolo noutatile din activitatea noastra, lista actualizata a membrilor, date de contact etc.

 

Acces la calificare în muncă pentru toată lumea
joi, 29 ianuarie 2015

Știați că pentru a participa la un curs de calificare pentru meseria de agent de curățenie doritorul trebuie să aibă 8 sau 10 clase? De ce este limitat accesul persoanelor din comunități sărace, fără studii, la un loc de muncă? Asta vrem și noi sa aflăm.
CeRe și Coaliția ONG pentru Fonduri Structurale au semnat alături de alte 25 de organizații solicitarea către Ministerul Educației Naționale de a elimina cerințele de studii minime pentru cursurile de nivel 1 conform HG nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare, și revizuirea cerințelor și pentru celelalte niveluri de calificare.

Citiți aici scrisoarea către MEN - ANC.

Observațiile Coaliției în cadrul CM POSDRU
vineri, 12 decembrie 2014

Cu ocazia reuniunii membrilor Comitetului de Monitorizare al POS DRU din 9.12.2014, Coaliția a înaintat spre dezbatere o serie de observaţii referitoare la:

- pregătirea POCU: stadiul negocierilor, subcriteriile de selecţie aferente cererilor de propuneri de proiecte; solicitarea vizând publicarea a versiunilor intermediare ale PO CU (versiuni revizuite, însă nesupuse unor noi consultări şi dezbateri) şi publicarea procedurii de selecţie a membrilor viitorului Comitet de Monitorizare al POCU;
- îmbunătăţirea comunicării cu potenţialii beneficiari, beneficiarii şi publicul larg, lipsa transparenţei şi consultărilor publice reflectându-se în proiectarea POCU şi implementarea POS DRU;
- principalele disfuncţionalităţi constatate în stadiul implementării POS DRU: incoerenţa dintre natura proiectelor declarate ca sistemice şi bugetele alocate acestora (dificultatea definirii şi încadrării proiectelor sistemice provenind din lipsa unor criterii clare de determinare); birocraţia inacceptabilă pentru beneficiari şi încălcarea principiul egalităţii de şanse în rândul aplicanţilor.

Citiți scrisoarea către membrii CM, Anexa 1 - Grile de evaluare POCU, Anexa 2 - Proiecte sistemice, Anexa 3 - Instrucțiuni, Anexa 4 - Primul venit, primul servit, Anexa 5 - Criterii de evaluare specifice.

Eugen Teodorovici își asumă transparentizarea POS DRU
vineri, 03 octombrie 2014

Săptămâna aceasta, pe 1 octombrie, în cadrul unei consultări publice derulate la sediul MFE, domnul Ministru Eugen Teodorovici a promis beneficiarilor publicarea pe site-ul ministerului și pe cel al AM POSDRU a proiectelor finanțate prin acest program operațional. Date precum numele partenerilor, bugetele gestionate de aceștia, obiective specifice și rezultate asumate în proiect, grupuri țintă și multe altele sunt date cu caracter public. Publicarea acestora este necesară nu numai pentru eliminarea neîncrederii publice cu privire la alocarea fondurilor POS DRU, dar și pentru mult ceruta corelare între beneficiari, indicatori și grupuri țintă (mai ales că nu o dată ne-am confruntat cu suprapuneri de grupuri țintă sau obiective din aceleași comunități).

Ultima actualizare a listei partenerilor din contractele POS DRU, pe http://www.fonduri-ue.ro/posdru/index.php/implementeaza/lista-beneficiari, s-a întâmplat în septembrie 2011. Coaliția ONG pentru Fonduri Structurale a solicitat în repetate rânduri conducerii AM POSDRU publicarea acestor date.

În cadrul aceleiași întâlniri, domnul Ministru Teodorovici a dat asigurări beneficiarilor că întârzierile în procesarea cererilor de plată și a cererilor de rambursare, la fel ca numărul mare de documente și ștampile care le însoțesc, vor fi remediate prin introducerea comunicării beneficiar - finanțator exclusiv prin sistemul ActionWeb. Nu a menționat însă un termen pentru această schimbare din sistem.

Citiți aici lista problemelor semnalate de noi, în cadrul consultării publice.

Principiul „primul venit - primul servit” dăunează grav sănătăți
marti, 30 septembrie 2014

Ultimele declarații ale domnului Ministru Eugen Teodorovici ne-au cam îngrijorat. Spune domnia sa că își propune utilizarea principiului primul venit - primul servit pe perioada programatică 2014 - 2020.
Membrii Coaliției ONG pentru Fonduri Structurale solicită conducerii Ministerului Fondurilor Europene renunțarea la principiul mai sus menționat și asumarea unui angajament serios cu privire la asigurarea calității proiectelor ce vor fi finanțate în perioada 2014 - 2020.

Clarificările AMPOSDRU la cererea de proiecte 6.1 Dezvoltarea economiei sociale contravin principiilor europene ale economiei sociale
miercuri, 6 august 2014

NU toate societățile comerciale POT FI ELIGIBILE CA PARTE A ECONOMIEI SOCIALE – principalul argument fiind că acestea in general nu isi limiteaza distributia profitului catre actionari pentru a favoriza un scop social.
Clarificările publicate de AMPOSDRU la Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice nr. 168 "Dezvoltarea economiei sociale" în data de 24 iulie 2014 indică ÎNTREPRINDEREA IMPLICATĂ ÎN ECONOMIA SOCIALĂ drept:
a) orice societate comercială deținută și controlată integral sau parțial (acționariat peste 50%) de organizații ale economiei sociale (asociații, fundații, cooperative, case de ajutor reciproc ale salariaților și pensionarilor) SAU
b) orice întreprindere mare sau de tip IMM (micro, mică sau mijlocie) conform legislației naționale în vigoare, care poate dovedi, conform obiectului de activitate că funcționează pe piață inclusiv în domeniul social, prin realizarea a cel puțin una din următoarele activități: furnizarea de servicii sociale, furnizarea de servicii de sănătate, furnizarea de servicii de educație, asigurarea de locuri de muncă pentru persoane apartinând grupurilor vulnerabile.

Neclaritati si schimbari aparute in ghidul aferent DMI 6.1.
miercuri, 23 iulie 2014

Coalitia ONGuri pentru Fonduri Structurale, impreuna cu RISE si IES au trimis la finalul saptamanii trecute o scrisoare catre Ministerul Fondurilor Europene in care solicita corectarea unor erori si neclaritati aparute in ghidul conditii specifice aferent DMI 6.1. Dezvoltarea economiei sociale.
Dintre cele mai importante modificari pe care le propunem AM POS DRU mentionam: reducerea ponderii structurilor de economie sociala create in mediu rural (max. 50%) si reducerea numarului minim de angajati/structura creata la 4, asa cum a fost prezentat de AM POS DRU in faza de consultare a ghidului.
Cititi aici documentul complet.

Despre grupuri vulnerabile in POCU si POR
marti, 2 aprilie 2014

Coaliția ONG pentru Fonduri Structurale a solicitat Guvernului României, printr-o scrisoare deschisă, să își definească o viziune unitară la nivelul Programelor Operaționale Regional și Capital Uman pentru ca fondurile structurale și de investiții din exercițiul financiar 2014 – 2020 să contribuie în mod eficient la creșterea calității vieții persoanelor vulnerabile, inclusiv persoane cu dizabilități.
Cititi textul complet al scrisorii aici.

Coaliția ONGuri pentru Fonduri Structurale crește cu încă doi membri
marti, 18 martie 2014

Săptămâna aceasta le urăm bun venit în rândul membrilor Coaliției ONGuri pentru Fonduri Structurale colegilor de la Asociația Alternative Sociale, din Iași, și celor de la Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR). Experiența celor două organizații în domeniul social și educațional va ajuta la costruirea unor argumente puternice și la susținerea acțiunilor Coaliției atât în ceea ce privește problemele de la nivelul implementarii proiectelor structurale, cât mai ales la nivel de planificare strategică a fondurilor europene.

AM POS DRU pierde din nou din vedere un criteriu important: transparența
marti, 28 ianuarie 2014

Coaliția ONGuri pentru Fonduri Structurale solicită Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale – Direcția Generală AM POS DRU publicarea numelor partenerilor din cadrul tuturor proiectelor declarate câștigătoare în cadrul apelurilor lansate în 2013. În prezent, listele cu toate aceste proiecte, publicate pe site-ul www.fseromania.ro, conțin următoarele categorii de informații: IDul din ActionWeb al proiectului, titlul, numele solicitantului, punctajul obținut în urma evaluării și bugetul aprobat. Citește mai departe.

Multe semne de intrebare pentru AM POS DRU
luni, 18 noiembrie 2013

Maine incepe o noua intalnire a Comitetului de Monitorizare pentru POS DRU. In acest context, intrebarile pentru care beneficiarii asteapta un raspuns de la Ministerul Muncii si de la AM POS DRU s-au inmultit. Daca putem discuta despre ajustarea timpilor de procesare si plata a cererilor de rambursare pentru proiectele aflate in derulare, nu putem sa nu constatam cresterea opacitatii decizionale pentru acest program operational si comunicarea din ce in ce mai redusa cu beneficiarii.

In asteptarea finantarii POS DRU pentru economia sociala
joi, 24 octombrie 2013

Coalitia ONGuri pentru Fonduri Structurale, Institutul de Economie Sociala si Reteaua Romana a Intreprinderilor Sociale de Insertie prin Activitate Econimica (RISE Romania) au solicitat azi, printr-o scrisoare deschisa, AM POS DRU sa urgenteze lansarea apelului de proiecte de tip grant si strategic din cadrul DMI 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale". Au trecut aproape doua luni de la punerea in dezbatere a celor doua ghiduri conditii specifice pentru acest DMI si au fost depasite, pe rand, mai multe termene de lansare a apelului, anuntate verbal in evenimente publice.

Tinand cont de durata medie a proceselor de evaluare si contractare, implementatorilor le va ramane putin peste un an (sau chiar un an) pentru infiintarea de entitati care sa functioneze pe principiile economiei sociale, intr-o piata extrem de dificila. In conditiile in care lansarea apelului la propuneri de proiecte intarzie, durata de implementare a proiectelor nu va fi nici pe departe suficienta.

Cititi textul integral al scrisorii aici.

Acordul de Parteneriat 2014-2020 | Observatii si recomandari
marti, 15 octombrie 2013

Coalitia ONGuri pentru Fonduri Structurale, impreuna cu FONPC, WWF, Terra Mileniul III, HHC Romania, Fundatia Soros, ADV Romania, FDSC si Asociatia Ovidiu Ro au trimis Ministerului Fondurilor Europene observatii cu privire la draftul de Acord de Parteneriat prezentat in cea mai recenta sedinta a CIAP.

Comentariile trimise catre MFE si CIAP acopera obiectivele tematice ce vizeaza educatia, dezvoltarea capacitatii administrative, ocuparea, incluziunea sociala si mediul.

Puteti consulta aceste documente aici

Raport asupra mecanismelor de finanțare 2007-2013
luni, 09 septembrie 2013

În plin proces de elaborare a documentelor strategice ale României pentru perioada 2014-2020, Coaliția ONGuri pentru Fonduri Structurale demarează o analiză a funcționalității mecanismelor de finanțare utilizate în cheltuirea banilor europeni în perioada actuală. Analiza va avea la bază o serie de consultări locale cu stakeholderi publici și privați, iar concluziile vor fi însoțite de recomandări practice pentru instituțiile responsabile de gestionarea procesului de programare 2014 -2020.

Corectitudine sub semnul intrebarii la AM POS DRU pentru CPP nr. 123 - 125 si 127 - 152
vineri, 05 iulie 2013

Coalitia ONGuri pentru Fonduri Structurale isi exprima protestul fata de prelungirea de catre AM POS DRU pe ultima suta de metri si fara explicatii a termenului de depunere a proiectelor pentru CPP 123-125 si 127-152 si ingrijorarea cu privire la corectitudinea procesului de evaluare in care vor intra toate proiectele indiferent de momentul in care au fost depuse.

Am solicitat intr-o scrisoare deschisa doamnei Ministru Mariana Campeanu si domnului Director General Cristian Ababei sa explice public motivele pentru care a fost luata decizia de prelungire a termenului de depunere pentru proiectele aferente CPP 123-125 si 127-152, cu atat de putin timp inaintea expirarii celui oficial.

De asemnea am solicitat o atentie sporita a institutiilor de control ale statului pentru corectitudinea procesului de evaluare ce va avea loc pe toate apelurile deschise in prezent de AM POS DRU.

Cititi aici textul scrisorii si, daca doriti sa va alaturati demersului, va rugam sa distribuiti mai departe documentul (prin site-ul dvs, pagina de Fabebook etc.)

Interpretari dupa ureche ale economiei sociale, pe cheltuiala beneficiarilor
miercuri, 05 iunie 2013

Coalitia ONGuri pentru Fonduri Structurale solicita Autoritatii de Audit revizuirea pozitiei privind eligibilitatea cheltuielilor realizate de catre beneficiarii proiectelor finantate pe axa 6.1. – dezvoltarea economiei sociale in ceea ce priveste cheltuielile aferente „subventii pentru angajati din intreprinderi sociale, transport, diurna si cheltuieli de medicina muncii” asa cum sunt definite in Ordinul privind stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile in cadrul operatiunilor finantate prin POSDRU nr.1117/august 2010.

Societatea despre planificarea fondurilor structurale
vineri, 14 mai 2013

Pe 14 mai, Coalitia ONGuri pentru Fonduri Structurale a lansat o dezbatere aplicata despre nevoile de finantare pentru perioada 2014-2020. Impreuna cu invitati din institutii publice, organizatii neguvernamentale, companii si sindicate am discutat despre care sunt asteptarile beneficiarilor cu privire la viitoarea perioada programatica. Am acoperit domenii ca: incluziune sociala, ocupare, dezvoltare rurala, educatie, buna guvernare, mediu, economie sociala etc.

Dezbaterea a avut la baza concluziile consultarilor locale, organizate de Coalitia ONGuri pentru Fonduri Structurale, in perioada martie – aprilie a.c., cu sprijinul Fundatiei „Alaturi de Voi” Romania, Fundatiei Alpha Transilvana si Asociatiei Partener pentru Tine.

Coalitia solicita dezbatere publica pe Instructiunea 68
vineri, 26 aprilie 2013

In decurs de o saptamana, AM POS DRU a emis si retras o instructiune care modifica substantial activitatea beneficiarilor de proiecte. Deja renumita Instructiune 68, prevedea trecerea tuturor expertilor angajati, indiferent ca sunt experti pe termen scurt sau lung, la contract individual de munca. Exceptie faceau insa functionarii publici.

Instructiunea nu a fost supusa unei dezbateri publice, conform legii, iar continutul acesteia nu facea referire la motivele care au determinat o astfel de decizie.

Respectarea obligatiilor contractuale nu este optionala
vineri, 25 ianuarie 2013

La inceputul acestei saptamani Fundatia „Alaturi de Voi" Romania, membra a Coalitiei ONGuri pentru Fonduri Structurale, a anuntat printr-un comunicat de presa faptul ca a chemat in judecata Autoritatea de Management pentru POSDRU (AM POSDRU) pentru a-si recupera cele 3 milioane RON pe care institutia publica i le datoreaza. Coalitia ONGuri pentru Fonduri Structurale sustine demersul public in care colegii de la Fundatia „Alaturi de Voi" s-au angajat si considera ca este inadmisibil ca organizatiile beneficiare de POSDRU sa se afle in situatia de a fi nevoite sa isi recupereze datoriile prin actiune in instanta.

„Chemam justitia sa se pronunte cu privire la incalcarea prevederilor contractelor de finantare prin nerespectarea termenului de 45 de zile de rambursare, de catre AM POSDRU in cele doua situatii, si solicitam plata sumei de 2.301.939 RON si dobanda la intarziere, din momentul scadentei obligatiei pana la efectuarea platii efective, ceea ce ar insemna cam 3 milioane RON. Noi ca si organizatie am epuizat toate mijloacele amiabile de a solicita sa se faca platile pentru cererile respective, la care exista intarzieri remarcabile - un an la recuperarea TVA pe un proiect si peste 6 luni la plata cererilor de rambursare pe alt proiect" - a declarat doamna Angela Achitei, presedintele ADV Romania.

Depasirea celor 45 de zile prevazute de contractul de finantare pentru rambursari a devenit deja o obisnuinta. Nu rare sunt ocaziile in care beneficiarii asteapta chiar si un an. Exemplul dat de colegii nostri de la Fundatia "Alaturi de Voi" Romania este foarte important, mai ales in contextul in care ideea de respectare a unui contract de catre toti semnatarii sai pare sa nu fi fost suficient de bine inteleasa in cazul POS DRU si al altor programe operationale. Autoritatea de Management a POS DRU, intr-un raspuns trimis la solicitarea cotidianului Romania Libera, precizeaza ca este dispusa sa rezolve amiabil litigiul cu Fundatia "Alaturi de Voi", prin mediere. Nu isi asuma insa niciun termen clar pentru o eventuala intalnire de mediere. Cititi raspunsul AM POS DRU aici.  

In acelasi raspuns, Autoritatea de Management isi exprima increderea ca "odata cu stabilirea bugetului pe 2013, vom reuşi sa ajungem la zi cu plaţile astfel incat nici beneficiarii şi nici noi sa nu mai ajungem in astfel de situaţii". Ce se va intampla insa cu datoriile acumulate de catre beneficiari in toata aceasta perioada in care platile au intarziat sute de zile? Multi dintre acestia au de platit statului roman mii de euro in taxe si penalitati pentru intarziere.

Coalitia ONGuri pentru Fonduri Structurale apreciaza munca imensa si sacrificiile facute de beneficiarii care au implementat sau implementeaza in prezent proiecte cu finantare POS DRU. Ne exprimam speranta ca POS DRU va reveni la o situatie de normalitate, astfel incat beneficiarii sa nu mai fie nevoiti sa ia in considerare actionarea in justitie, iar respectarea obligatiilor contractuale sa nu reprezinte doar o optiune.

Despre vizitele de monitorizare pe POSDRU
joi, 24 ianuarie 2013

Odata cu revenirea unei noi misiuni de audit a Comisiei Europene, creste presiunea pe Autoritatea de Management pentru POS DRU sa intensifice vizitele de monitorizare si controalele in proiectele aflate in derulare. In cazul in care sunteti beneficiar sau partener intr-un proiect POS DRU, va recomandam sa completati si dumneavoastra chestionarul initiat de colegii de la www.fonduri-structurale.ro. Informatiile furnizate in cadrul acestui chestionar sunt confidentiale.

Sursa: www.fonduri-structurale.ro
Vizitele de monitorizare pe POSDRU: Intre obiectivitate si abuz

Primim tot mai multe semnale ca vizitele de monitorizare si controalele autoritatilor pe proiectele POSDRU sunt adesea insotite de interpretari abuzive si atitudini de genul "cautarii nodului in papura" sau "vanatorii de vrajitoare".

Pentru ca vrem sa ne asiguram ca beneficiarii POSDRU vor avea parte de evaluari obiective ale proiectelor lor si ale modului cum le-au implementat sau le implementeaza, am inceput sa adunam date, informatii si aspecte punctuale despre modul in care proiectele POSDRU sunt verificate.

Daca ati avut o vizita de monitorizare/un control pe proiect, povestiti-ne experienta, fie ea pozitiva sau negativa, si ajutati-ne sa construim un mesaj consistent si puternic pentru autoritati!

http://survey.constantcontact.com/survey/a07e6wyjtsnhbz5ujjl/start

In instanta pentru recuperarea banilor europeni!
vineri, 18 ianuarie 2013

Fundatia Alaturi de Voi Romania, organizatie membra a Coalitiei ONGuri pentru Fonduri Structurale,
a chemat in judecata Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice pentru nerespectarea obligatiilor contractuale pentru doua proiecte - ID 1253 (finalizat pe 31.10.2011) si ID 51204 (in implementare pana la data de 30 iunie 2013). Puteti citi comunicatul aici

ANAF a gasit solutia pentru beneficiarii POS DRU: esalonarea platilor
miercuri, 9 ianuarie 2013

In luna decembrie, mai multi beneficiari POS DRU, printre care si membri ai Coalitiei ONGuri pentru Fonduri Structurale, au trimis o scrisoare Ministrului Finantelor Publice in care au solicitat amnistie fiscala pentru cei care au acumulat penalitati pentru neplata datoriilor catre bugetul de stat din cauza intarzierilor extrem de mari ale rambursarilor din proiecte. Toate aceste sume sunt pe nedrept suportate de organizatii din surse proprii, fie ca le au, fie ca nu.

Cititi aici raspunsul ANAF la aceasta solicitare, trimis Asociatiei SMART Projects. Esalonarea nu rezolva problema de fond: organizatiile NU au de unde sa plateasca acesti bani, indiferent in cate transe sunt esalonati.

Nereguli flagrante in gestionarea Programului Operational pentru Pescuit
luni, 19 noiembrie 2012

Autoritatea de Management a Programului Operațional de Pescuit face imposibilă implementarea proiectelor care ar duce la dezvoltarea durabilă a sectorului de pescuit prin impunerea unui plafon de salarii inacceptabil.

63 de euro pe luna este remunerația oferită de Autoritatea de Management a Programului Operaţional de Pescuit pentru managementul responsabil al unui milion de euro. Lipsa banilor de salarii destinate managementului proiectelor contravine principiilor de bună gestionare a fondurilor riscând chiar utilizări frauduloase ale acestora.

Coaliţia „ONGuri pentru Fonduri Structurale” se declară revoltată de situaţia creată și cere Ministrului Agriculturii, Daniel Constantin și Primului Ministru, Victor Ponta, să intervină de urgență pentru corectarea acestei grave nereguli.

Cititi aici comunicatul de presa.

Va recomandam www.proiecte-structurale.ro, un instrument util celor care vor sa vada cum schimba fondurile europene Romania
luni, 5 noiembrie 2012

Structural ConsultingTM Group a lansat pe 29.10.2012, un nou portal de informare, www.proiecte-structurale.ro, o baza de date cu TOATE proiectele finantate din fonduri structurale si de coeziune prin cele 7 programe operationale ale Romaniei (POR, POSDRU, PODCA, POSCCE, POS Transport, POS Mediu si PO Asistenta Tehnica). www.proiecte-structurale.ro va fi actualizat lunar si isi propune sa devina principalul instrument online de informare cu privire la proiectele finantate din fonduri europene in Romania, finalizate sau aflate inca in implementare. Cu ajutorul filtrelor de cautare, www.proiecte-structurale.ro te ajuta sa cunosti, de exemplu, care sunt cele mai mari proiecte finantate pana in prezent in Romania sau cate proiecte pe turism au primit bani europeni.

Protest in Bucuresti sub sloganul „Eliberati POSDRU de incompetenta"
joi, 25 octombrie 2012

Ieri, 24 octombrie, Coalitia ONGuri pentru Fonduri Structurale impreuna cu Federatia AGROSTAR si Blocul National Sindical au organizat un mars de protest intre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Guvernul Romaniei si AM POSDRU.

La mars au participat aproximativ 500 de persoane din Bucuresti, dar si din orase precum: Constanta, Craiova, Bacau, Brasov, Sfantu Gheorghe, Suceava etc. S-au alaturat organizatorilor atat persoane apartinand unor grupuri vulnerabile, beneficiari finali ai proiectelor POS DRU, cat si implementatori ajunsi in pragul falimentului.

Protestatarii solicita Primului Ministru, Victor Ponta, asumarea responsabilitatii pentru problemele existente in sistemul de management al acestui program european si nu plasarea lor pe umerii beneficiarilor care s-au saturat sa crediteze statul.

„Toti cei care nu isi pot asuma solutii si termene clare pentru acestea in managementul POSDRU ar trebui sanctionati cu demiterea. Acest lucru i l-am solicitat Premierului, pentru ca banii din acest program sa nu fie pierduti pentru Romania." Oana Preda, Director al Centrului de Resurse pentru participare publica.

Mai multe informatii, documente si fotografii gasiti aici.  

Maine va asteptam la marsul 'victimelor' POS DRU!
marţi, 23 octombrie 2012

Am pregatit materiale pentru toata lumea: pancarte, bannere, lozinci etc.

Ne-am gandit ca ar fi frumos sa dam o mana de ajutor AM POS DRU pentru plati si sa venim de acasa cu borcane/sticle/cutii cu monede. Le vom zdrangani suficient pe traseu, cat sa ii si trezim pe guvernanti!

Culoarea marsului este albastru, cat sa fie clar ca vorbim despre programe europene. Daca aveti un element vestimentar albastru cu care puteti veni la mars, vom colora astfel, impreuna, bulevardul Magheru.

Coordonatorul marsului este Viorel Micescu, director CENTRAS. Il veti recunoaste maine dupa portavocea cu ajutorul careia va dirija marsul.

Exista un grup de 5 purtatori de cuvant prestabilit, membri in Coalitia ONGuri pentru Fonduri Structurale, care vor povesti presei problemele cu care se confrunta implementatorii de POS DRU si, mai departe, beneficiarii finali. Vor avea banderole albe pe brat, sunt gata sa raspunda tuturor
intrebarilor, asa ca va rugam sa indreptati orice doritor catre ei.

Desfasurator:
10.30 - 11.00 Vom fi in fata Ministerului Muncii (pe diagonala, in zona statuii) si vom depune un memoriu cu revendicarile noastre. 
11.00 - 12.00 Mars pana in Piata Victoriei
12.00 - 12.15 Protest in fata Guvernului Romaniei, pe coltul cu Europe House
12.35 - 12.50 Primaria Bucuresti a autorizat protest in fara AM POS DRU pentru doar 20 de persoane. Vom organiza maine, la fata locului, delegatia care va merge sa protesteze in fata AM POSDRU. Organizatorii nu isi asuma raspunderea si nu vor avea cum sa impiedice cetateni ai acestei tari sa se plimbe pe spatiul public, in orice directie doresc, inclusiv in cea a AM POSDRU.

Mars de protest al 'victimelor' POS DRU, miercuri, 24 octombrie, 10.30
miercuri, 17 octombrie 2012

Va invitam sa va alaturati Coalitiei ONGuri pentru Fonduri Structurale miercuri, 24 octombrie, incepand cu ora 10.30, intr-un mars de protest pe traseul - Ministerul Muncii - Guvernul Romaniei - AM POS DRU. Cu totii avem de suferit din cauza blocajelor POSDRU, inclusiv beneficiarii finali - persoane aflate in cautarea unui loc de munca, beneficiari ai serviciilor sociale si educationale oferite. Ne-am saturat de bataia de joc practicata pana acum in gestionarea POS DRU.

Suntem nemultumiti de:
- lipsa de eficienta a Autoritatii de Management pentru POS DRU,
- lipsa de transparenta in efectuarea platilor catre implementatori,
- opacitatea totala in luarea deciziilor la nivelul acestui program,
- schimbarea constanta a regulilor in timpul jocului si caracterul retroactiv al multor masuri. Exemplu: pregatirea unei instructiuni care prevede transformarea TVA in cheltuiala eligibila si includerea ei in bugetul proiectului,
- lipsa de solutii pentru datoriile imense acumulate de beneficiari in perioadele foarte lungi de intarziere la plata a cererilor de rambursare,
- nefunctionarea OI POS DRU MECTS, care a ajuns sa acumuleze intarzieri de mai bine de 1 an in procesarea cererilor de rambursare
- lipsa de angajament a Guvernului pentru functionarea programului, inclusiv declaratiile neclare si contradictorii referitoare la suma pe care Ministerul Finantelor s-a angajat sa o transfere AM POS DRU pentru plata rambursarilor.

Solicitam:
- Respectarea obligatiilor contractuale fata de implementatorii care, prin cele aproape 2000 de proiecte POSDRU contribuie, inclusiv prin taxele si impozitele platite catre bugetul de stat, la dezvoltarea acestei tari,
- Planificarea alocarilor financiare catre AMPOSDRU prin bugetul de stat pentru 2013,
- Rezolvarea tuturor situatiilor semnalate de beneficiari in functionarea AM POS DRU,
- Rezolvarea urgenta a situtiei de blocaj prelungit de la nivelul functionarii OI POSDRU MECTS.

Daca impartasiti si dumneavoastra urgenta si gravitatea acestei situatii, va asteptam miercuri, 24 octombrie, incepand cu orele 10.30, in fata Ministerului Muncii (Str. Dem.I.Dobrescu nr. 2-4). Marsul va dura aproximatix 2h.

Va rugam sa ne confirmati participarea dvs. la adresa protestPOSDRU@ce-re.ro, cu mentionarea organizatiei pe care o reprezentati si a numarului de persoane care vor veni din partea organizatiei dvs. Daca nu puteti fi prezenti in Bucuresti miercuri, va fi binevenit orice gest pasnic prin care le reamintiti decidentilor consecintele grave ale nefunctionarii POSDRU.

Manifestatii similare/conferinte de presa vor fi sustinute si in tara. Vom reveni cu detalii pe www.ce-re.ro/coalitiaong. 

Pentru mai multe informatii, va stam la dispozitie la adresa de email mai sus mentionata sau telefon 0730 124 563.

Scrisoare deschisa catre Leonard Orban, Ministrul Afacerilor Europene
joi, 16 cotombrie 2012

"Concret, incercați din nou sa plasati raspunderea pentru criza POSDRU pe umerii beneficiarilor, folosind o cunoscuta tehnica de dezinformare: prezentarea de informatii socante pentru opinia publica, fara a oferi detaliile si dovezile de rigoare, permitand astfel generalizarea acestora. Aduceti in discutie foarte putin si voalat incompetenta si coruptia oficialilor statului roman care au generat criza curenta prin dezvoltarea unor sisteme complexe de fraudare a fondurilor europene. Aceasta ar trebui sa fie una din preocuparile dumneavoastra majore, si nu rescrierea regulilor in timpul jocului. Si asa statul roman isi respecta foarte rar obligatiile contractuale asumate, insa, constatam din nou, se preocupa constant sa isi impovareze partenerii cu tot mai multe sarcini. Iar dumneavoastra uitati faptul ca implementatorii de proiecte sunt co-finantatori ai acestora."
Cititi textul integral al scrisorii aici.

Cerere de informatii de interes public - POS DRU
joi, 4 cotombrie 2012

In data de 3 octombrie a.c., Coalitia ONGuri pentru Fonduri Structurale a solicitat Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, in baza legii 544/2001 a accesului la informatii de interes public, urmatoarele date:
1. Situatia actualizata la data de 1.10.2012 a cererilor de rambursare depuse de beneficiari pe contractele finantate din POSDRU, mentionand:
- numele beneficiarului
- ID-ul beneficiarului
- tipul cererii (prefinantare, rambursare, restituire TVA)
- numarul cererii
- suma cererii
- suma solicitata spre rambursare (acolo unde este cazul)
- numar de inregistrare (la OI, respectiv AM)
- termenul de plata conform contract
stadiul cererii (validata/nevalidata). In cazul validarii, cu mentiunea datei la care respectiva - cerere a fost validata
- data efectuarii platii
- suma platita.
2. Graficul planificat al rambursarilor de la 1.10.2012 si pana la data de 31.12.2012, mentionand: numarul estimativ al cererilor de prefinantare, rambursare, restituire TVA; valoarea estimativa a fiecarei cereri; valoarea totala estimativa a tuturor cererilor.
3. Numarul contractelor aferente DMI 5.2 si 6.1 aflate in proces de a fi transferate catre Organismele Intermediare si numarul contractelor transferate, mentionand: numele beneficiarului, ID-ul beneficiarului, numarul de inregistrare ale ultimelor cereri de rambursare si restituire TVA aferente respectivelor contracte, stadiul acestor cereri (validate, nevalidate).
Cititi aici solicitarea in intregime.

Comunicat - Coalitia ONG-uri pentru Fonduri Structurale
marţi, 25 septembrie 2012

Coalitia ONGuri pentru Fonduri Structurale ia act de alocarea de catre Ministerul Finantelor Publice a sumei de 475 milioane RON pentru plata cererilor de rambursare restante in cadrul POS DRU. Atragem atentia ca acest lucru nu inseamna deblocarea mecanismelor de absorbtie a POS DRU, ci rezolvarea temporara si partiala unei situatii de criza cu care beneficiarii nici nu ar fi trebuit sa se confrunte.

Totodata, raman necunoscute principiile utilizarii acestei alocari - este aceasta suma acoperitoare pentru toate cerererile de rambursare depuse de beneficiari?; cate cereri de rambursare sunt depuse si neonorate de AMPOSDRU?; pentru cate dintre aceste cereri de rambursare au fost depasite deja termenele contractuale pentru verificare?; in ce ordine vor fi facute platile catre beneficiari?; ce se va intampla in momentul in care contul AM POSDRU va ramane din nou gol?

Conform informatiilor vehiculate in spatiul public pana in acest moment, doar cererile de rambursare deja validate vor beneficia de bani pana la finalul acestei saptamani. In sistem exista insa cereri de ramburdare depuse de beneficiari de mai bine de un an de zile si neprocesate nici pana acum de AM POS DRU sau organismele intermediare. In aceste conditii, Coalitia ONGuri pentru Fonduri Structurale isi va continua demersurile pentru ca institutiile responsabile de managementul POS DRU sa deblocheze situatia proiectelor aflate in implementare si sa onoreze toate platile catre acestia.

De asemenea, va informam ca protestul planificat in data de joi, 27 septembrie, in fata Ministerului Finantelor Publice din Piata Constitutiei va fi amanat pentru scurt timp, pentru a da ocazia Ministerului Finantelor sa isi clarifice pozitia fata de asigurarea lichiditatilor necesare in continuare pentru implementarea proiectelor si Ministerului Muncii sa valideze cererile de rambursare care au depasit termenele contractuale.

Solicitam Guvernului Romaniei, prin institutiile subordonate:
- Asumarea raspunderii pentru continuarea proiectelor POS DRU, din surse bugetare sau extrabugetare, indiferent de ritmul cererilor de plata depuse la Comisia Europeana, si respectarea contractelor de finantare semnate cu beneficiarii de proiecte POS DRU. Chiar si in situatia in care POS DRU devine un program suspendat, este obligatia Romaniei, in calitate de stat membru al UE, de a acoperi cheltuielile aferente implementarii post-aderare.
- Transparentizarea intregului sistem de plati, inclusiv reluarea Registrului Unic al Platilor pe site-ul AM POS DRU.
- Incetarea imediata a discreditarii beneficiarilor POS DRU. Solicitam publicarea listei complete cu toti cei care au fraudat acest program operational in locul lansarii de acuzatii generale, lipsite de fundament.
- Prezentarea unui raport public prin care AM POS DRU si Ministerul Muncii sa arate care sunt masurile luate pana la acel moment pentru a raspunde solicitarilor CE si care dintre solicitarile CE sunt inca neonorate.

Instructiunea 62 si deficientele ei
luni, 17 septembrie 2012

Vineri, 7 septembrie, am trimis o solicitare de clarificari catre AM POS DRU, referitoare la Instructiunea 62. Ne-am bucurat sa vedem comunicatul postat pe fseromania.ro, in care AM POS DRU explica din ce luna se aplica aceasta Instructiune. Cu toate acestea, au ramas aspecte pe care inca nu am primit raspuns:
- cum poate un beneficiar, persoana juridica, sa declare pe proprie raspundere ca un expert din proiect lucreaza un x numar de ore in alte proiecte, gestionate de alti beneficiari? Este corect acest lucru? (Anexa nr.3 reprezinta o declaratie sub sanctiunea Codului Penal)
- cum si de ce ar trebui completate aceste formulare pentru expertii independenti, respectiv PFA?

Lipsa de transparenta la POS DRU in pregatirea perioadei 2014 - 2020
miercuri, 29 august 2012

Intr-o perioada in care beneficiarii POS DRU nu stiu daca vor mai putea duce la bun sfarsit sau nu proiectele aflate in implementare, nu am uitat ca Ministerul Muncii, prin intermediul AM POS DRU, are in plus obligatia de a demara procesul de programare pentru perioada 2014 - 2020.

Primul pas in acest proces este constituirea Comitetului Consultativ Tematic Ocupare, Incluziune socială și Servicii sociale (CCT). Chiar daca multe organizatii neguvernamentale au trimis aplicatii pentru a face parte dintre membrii acestui Comitet, nici un raspuns nu a fost primit din partea AM POS DRU cu privire la lista celor selectati.

Pentru ca intreg procesul de selectie pentru acest Comitet Consultativ este netransparent si ridica multe semne de intrebare referitoare la corectitudine, am trimis azi Primului Ministru, Ministrului Muncii si Ministrului Afacerilor Europene o scrisoare deschisa.

Fondurile structurale - elixir sau otrava? Experienta POSDRU
marti, 10 iunie 2012

Coalitia ONGuri pentru Fonduri Structurale a organizat joi, 5 iulie, o masa rotunda avand ca principal subiect de discutie situatia actuala a implementarii proiectelor finantate prin POSDRU. Initiativa organizarii acestei dezbateri a tinut de nevoia de implicare de la cel mai inalt nivel in rezolvarea situatiei actuale in care se afla un numar foarte mare de beneficiari ai POSDRU ale caror proiecte sunt blocate sau in pericol iminent de a fi blocate ca urmare a intarzierilor foarte mari inregistrate la plata rambursarilor, inclusiv a contributiei de la bugetul de stat si a TVA.

La discutie au participat din partea autoritatilor publice doamna Mariana Campeanu - Ministrul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, domnul Eugen Teodorovici - Consilier de Stat pe probleme ce tin de Fonduri Structurale, domnul Cosmin Meleca - Consilier al Ministrului Muncii, doamna Mariana Vizoli - Director in cadrul Ministerului Finantelor Publice, domnul Cristian Ababei - Director General al AM POSDRU, doamna Laura Marinas - Director General al OI POS DRU MECT, precum si reprezentanti ai principalilor parteneri sociali si organizatii ale societatii civile.

Discutiile s-au axat in principal pe masurile luate de autoritati in urma raportului de audit al Comisiei Europene. Beneficiarii prezenti au solicitat transparenta decizionala din partea Autoritatii de Management si a Ministerelor Muncii si Afacerilor Europene, in conditiile in care starea generala de incertitudine cu privire la POS DRU a creat tensiuni foarte mari in randul beneficiarilor.

De asemenea, reprezentantii Coalitiei ONGuri pentru Fonduri Structurale au subliniat nevoia unei comunicari bilaterale sustinute si unui parteneriat real intre AM si beneficiari. Pe de alta parte, a fost luat in discutie politizarea excesiva a Autoritatii de Management si faptul ca dispare foarte repede memoria institutionala, din cauza parasirii sistemului de o buna parte dintre cei care il cunosc si au fost intruiti in primii ani.

Doamna Ministru Mariana Campeanu a precizat ca ne aflam din nou intr-un moment zero, in care sunt necesare masuri rapide si drastice pentru salvarea POS DRU. Conform doamnei Ministru, pana la finalul lunii septembrie, Guvernul Romaniei trebuie sa transmita semnale solide ca a remediat problemele sistemice identificate de Comisia Europeana la nivelul POS DRU, pentru ca acest program sa poata functiona in continuare.

Responsabilitatea acestor masuri este insa una comuna a Autoritatii de Management, a Ministerului Finantelor Publice, a Autoritatii de Audit, a Ministerului Afacerilor Europene si, nu in ultimul rand, a beneficiarilor.

O alta problema cu care se confrunta beneficiarii este aceea a intarzierii excesive in plata rambursarilor, situatie care pune de multe ori in pericol chiar existenta institutiei implementatoare. Reprezentantii Ministerului Muncii si ai Autoritatii de Management au precizat ca in acest moment Comisia Europeana nu mai face plati catre Romania pe acest program. In acelasi timp, banii de la bugetul national vin foarte greu in contul AM. Astfel ca, Ministrul Muncii nu poate spune daca in viitoarele doua luni vor fi facute plati catre beneficiari sau nu, chiar daca acesti bani au fost prevazuti in proiectul de rectificare bugetara. Mesajul pe care il transmite insa este acela ca trebuie sa existe rabdare din partea beneficiarilor pana depasim acest moment critic din existenta POS DRU. Beneficiarii prezenti au precizat ca incalcarile repetate ale termenilor contractuali din partea autoritatilor publice vor duce la un numar mare de actionari in justitie.

Una dintre solutiile luate din nou in discutie este crearea unui Fond de Garantare, accesibil organizatiilor neguvernamentale, care sa poata fi folosit in momentul in care exista sincope majore procesul de rambursare si de restituire a TVA catre beneficiarii fondurilor structurale.

Subiectul care a starnit cele mai intense dezbateri in cadrul acestei intalniri a fost legat de recentele verificari extinse ale cererilor de rambursare, conform Instructiunii 61 emisa de AM POS DRU. Ministrul Muncii a precizat ca acest control a fost solicitat de Comisia Europeana, care a identificat probleme majore in metodologia de verificare a documentelor atasate cererilor de rambursare si in cea de verificare la fata locului a proiectelor. Toate acestea vin pe fondul unui procent extrem de ridicat, de 95,5%, a proiectelor cu grad de risc A, adica a proiectelor care la cererea de rambursare ataseaza prin esantion un numar extrem de mic de documente. Beneficiarii prezenti au precizat ca nemultumirea lor nu tine de verificarile propriu-zise, acestea fiind oricand binevenite, ci de neincrederea in capacitatea Autoritatii de Management si a Organismelor Intermediare de a efectua in termenul asumat aceste verificari. Orice intarzieri provocate de aceste verificari se transforma mai departe in intarzieri foarte mari la plata rambursarilor.

Pe agenda s-a aflat si subiectul returnarilor de TVA catre beneficiari. Reprezentantii Guvernului, prezenti la dezbatere, au precizat ca sunt necesare modificari ale mecanismelor legale pentru aceste returnari de TVA, si-au luat angajamentul abordarii acestui subiect inter-ministerial, insa nu si-au asumat nici un termen pentru deblocarea platilor. Membrii Coalitiei ONGuri pentru Fonduri Structurale vor urmari mai departe acest subiect si vor face demersuri pentru ca o decizie sa fie luata la nivelul Guvernului cat mai curand, mai cu seama ca acesti bani ar insemna un ajutor foarte mare pentru beneficiarii care asteapta chiar si de peste o suta de zile rambursarile.

Alte precizari importante din cadrul intalnirii ar fi ca: miercuri, 11 iulie, va fi adoptat un nou plan de masuri pentru POS DRU, in cadrul sedintei de Guvern; AM POS DRU va trece printr-un proces de reorganizare, care va presupune inclusiv evaluarea personalului; sistemul informatic va fi sub atenta monitorizare a STS; AM POS DRU va intensifica activitatea serviciului de recuperare a creantelor, astfel incat banii blocati la beneficiari care nu isi desfasoara activitatile sa poata fi folositi; AM POS DRU va organiza intalniri lunare cu diferitele categorii de beneficiari pentru a evalua situatia programului.

In final, Eugen Teodorovici a dat asigurari ca Guvernul cauta solutii pentru sustinerea rambursarilor catre beneficiarii POS DRU, inclusiv pe perioada suspendarii platilor de la Comisia Europeana. De asemenea, domnia sa a precizat ca va investiga, impreuna cu institutiile competente, posibilitatea unor masuri pentru usurarea vietii beneficiarilor pusi in situatia de a plati taxe si impozite catre stat, inclusiv dobanzi si penalitati, in timp ce statul intarzie mult peste limita contractuala plata rambursarilor.

Despre Instructiunea 61
marţi, 26 iunie 2012

In data de 23 mai a.c., Guvernul Romaniei a adoptat un memorandum care cuprinde si un plan de masuri pentru remedierea deficientelor identificate la nivelul POS DRU. Gasiti aici documentul oficial, la care se face referire in Instructiunea 61. Printre masuri, la punctul 2, se numara si "revizuirea metodologiei de esantionare prin cresterea numarului de documente ce va fi verificat in functie de fiecare categorie de risc."

Meta-evaluare independenta a POS DRU
luni, 25 iunie 2012

Organizatiile care au realizat evaluari (interne sau externe) ale proiectelor finantate din POSDRU si doresc sa puna la dispozitie rezultatele pentru meta-evaluarea independenta a POSDRU, realizata benevol de Asociatia de evaluare "Evalrom", sunt rugate sa trimita un mesaj la adresa office@evalrom.ro.

Comunicat de presa al Alaturi de Voi
marti, 15 mai2012

Fundatia „Alaturi de Voi” Romania, Fundatia Iosif, Fundatia Pro Women, Asociatia pentru Dezvoltarea Programelor Sociale, Centrul Diecezan Caritas Iasi si Fundatia „Spiru Haret” – filiala Iasi cheama in judecata Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale pentru nereturnarea TVA-ului pentru sumele cheltuite in cadrul proiectelor PHARE 2005-2006.

Cele sase organizatii au de recuperat de la AM POSDRU din cadrul MMFPS (care a preluat gestionarea Phare 2005-2006), in total de 46.284,42 euro, aferente a 12 proiecte finalizate in urma cu aproape 3 ani, sume pe care organizatiile le-au avansat din fonduri proprii la vremea desfasurarii proiectelor.

Participarea organizatiilor societatii civile in procesul de programare
marti, 24 aprilie 2012

Conform lectiilor invatate in actuala perioada de programare, este foarte important ca Ministerul Afacerilor Europene, in calitatea sa de coordonator al procesului de elaborare a viitoarelor documente strategice ale Romaniei, sa asigure un proces de consultare deschis, riguros, cu o metodologie clar stabilita si adusa la cunostinta actorilor sociali.

Aceasta consultare trebuie sa acopere serios doua dimensiuni: mecanisme de finantare continut. Spre deosebire de instrumentele de consultare aplicate in 2005-2007, consideram obligatorie o implicare mult mai mare a organizatiilor neguvernamentale. Experienta organizatiilor neguvernamentale, dobandita atat in perioada de preaderare cat si in contextul actualei perioade de programare reprezinta o resursa importanta ce poate fi utilizata de Guvern si Ministerele implicate. Organizatiile pot veni in procesul de programare cu o perspectiva data de experienta pe care o au la firul ierbii, de cunoasterea nemijlocita a grupurilor cu care lucreaza si de contactul direct cu beneficiarii finali.

In atentia beneficiarilor POS DRU din zona Sud-Vest
vineri, 13 aprilie 2012

Asociatia Salvati Dunarea si Delta si ActiveWatch - Agentia de Monitorizare a Presei va invita joi, 19 aprilie 2012, la o intalnire de lucru in cadrul careia vor fi dezbatute problemele intampinate in implementarea proiectelor POS DRU, dar si solutiile pentru urmatoarea perioada de finantare. 

Evenimentul va avea loc la Hotel Bavaria, intre orele 9.30 - 13.30, si se adreseaza beneficiarilor de proiecte cu finantare POS DRU, partenerilor acestora (parteneri sociali si ONGuri), precum si membrilor Comunitatii de Practica pentru Dezvoltare Durabila in Romania (formata din peste 500 de implementatori si potentiali implementatori ai proiectelor finantate din Fondul Social European). 

In partea a doua a evenimentului puteti discuta cu reprezentantii Coalitiei ONGuri pentru Fonduri Structurale despre asteptarile voastre pentru 2014-2020. Gasiti aici invitatia si agenda evenimentului.

AM POS DRU propune modificari ale Ordinului 1117/2010, fara a oferi justificari bazate pe date concrete
marţi, 03 aprilie 2012

Coalitia ONGuri pentru Fonduri Structurale solicita public doamnei Ministru Claudia Boghicevici si domnului Ministru Bogdan Dragoi retragerea propunerii de modificare a Ordinului comun 1117/2010, elaborata de conducerea AM POS DRU, in condițiile in care aceasta nu este insotita de o analiza atenta a situatiei proiectelor aflate in implementare si a unui studiu de impact care sa dovedeasca utilitatea si rezultatele anticipate ale masurilor impuse de aceasta modificare.

Atragem atentia asupra faptului ca nu este prima data cand AM POS DRU ia astfel de hotarari nebazate pe studii de impact serioase. Pentru Decizia nr. 8 din 2 septembrie 2011, care era menita sa accelereze gradul de absorbtie prin recuperarea prefinantarilor acordate beneficiarilor de proiecte si necheltuite de acestia, AM POS DRU nu este in masura, nici pana la acest moment, sa ofere informatii clare asupra numarului de proiecte pentru care s-a facut recuperarea de prefinantari "blocate" si sumele investite, ca prefinantari, pentru alte proiecte.

Cititi aici scrisoarea Coalitiei pentru ministrul muncii si pentru cel al finantelor publice si aici propunerea AM POS DRU de modificare a Ordinului 1117/2010.

Intrebari pentru AM POS DRU
luni, 27 februarie 2012

AM POS DRU ne-a invitat saptamana aceasta la o discutie despre imbunatatirea implementarii POS DRU, cu cateva puncte interesante pe agenda: directii de actiune prezente si viitoare, lansari cereri de propuneri de proiecte si sistemul de tichete de instruire pentru formare profesionala pentru angajati.

Discutiile legate de masuri de redresare a POS DRU apar de fiecare data cand se schimba conducerea Autoritatii de Management. Problemele par sa ramana. Mergem acum cu o lista lunga de sesizari si intrebari. Solicitam ca raspunsurile din partea AM sa fie publicate pe site-ul institutiei. Cititi aici documentul nostru si scrieti-ne daca aveti completari.

CM POS DRU - reuniune extraordinara
luni, 20 februarie 2012

AM POS DRU organizeaza maine, 21.02.2012, o reuniune extraordinara a Comitetului de Monitorizare a POS DRU. Subiectul principal de pe agenda: intreruperea platilor de la Comisia Europeana si conditiile pe care Autoritatea de Management trebuie sa le indeplineasca pentru ca acestea sa fie reluate.

Coalitia ONG-uri pentru fonduri structurale are pagina de Facebook dedicata
miercuri, 21 decembrie 2011

Va invitam sa accesati noua pagina de Facebook a Coalitiei ONG-uri pentru Fonduri structurale – un canal de comunicare pe care ne propunem sa-l transformam cat mai curand intr-un spatiu de dezbatere pentru toate persoanele interesate de acest domeniu. Va vom tine la curent cu toate activitatile Coalitiei si va incurajam totodata sa va exprimati opiniile pe marginea diferitelor teme de actualitate referitoare la fondurile structurale.

Sansele de deblocare a evaluarilor PODCA si POSDRU. Raspunsul dlui Ministru Orban
luni, 19 decembrie 2011

Am primit azi raspunsul domnului Leonard Orban, Ministrul Afacerilor Europene, cu privire la situatia apelurilor de proiecte blocate in faza de evaluare la POS DRU si PO DCA. Printr-o scrisoare deschisa, Coalitia ONGuri pentru Fonduri Structurale, impreuna cu Ecopolis si Structural Consulting Group, au solicitat masuri urgente Guvernului pentru rezolvarea situatiei revoltatoare in care intarzierile in evaluarea proiectelor ajung sa depaseasca un an. Puteti reciti scrisoarea noastra aici.

Intarzieri de aproape un an in evaluarea proiectelor cu finantare POS DRU și PODCA
marti, 29 noiembrie 2011

Pe 28 noiembrie 2011, aproape 100 de organizații neguvernamentale și societăți comerciale s-au adresat, printr-o scrisoare deschisa, Primului Ministru – dnul Emil Boc și Ministrului Afacerilor Europene – dnul Leonard Orban, pentru a le semnala modul inacceptabil în care sunt gestionate fondurile europene în cadrul a două linii de finanțare aflate în grija Autorității de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM POSDRU), respectiv Autorității de Management pentru Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative (AM PODCA).

Comunicat de presa - “Făcut de ONG” arată rezultatele concrete ale proiectelor finanțate cu bani europeni
vineri, 25 noiembrie 2011

23 Noiembrie - Conferinta organizata de Fundatia Soros Romania si Coalitia ONG-uri pentru Fonduri Structurale
joi, 24 noiembrie 2011

Conferinta "Elaborarea participativa a documentelor europene strategice ale Romaniei 2014-2020" a avut loc la Bucuresti, pe 23 noiembrie, incepand cu ora 9.30, la Hotelul Novotel (Bdul Victoria nr 37 B)

Dupa pichetarea sediului AM POS DRU, beneficiarii ii scriu Premierului
marti, 20 septembrie 2011

Coalitia ONGuri pentru Fonduri Structurale si Confederatia Sindicala Cartel ALFA au prezentat astazi, intr-o conferinta de presa, scrisoarea deschisa adresata Premierului Emil Boc si semnata de aproape 120 de beneficiari POS DRU. In document sunt prezentate nemultumirile implementatorilor de proiecte cu privire la ultimele masuri adoptate de Ministerul Finantelor, Ministerul Muncii si Autoritatea de Management pentru POS DRU. Totodata, semnatarii ii solicita Primului Ministru sa dispuna incetarea efectelor acestor masuri, care presupun modificarea unilaterala a contractelor, reducerea cuantumului de prefinantare si prelungirea termenului de plata a rambursarilor.

Coalitia ONG-uri pentru fonduri structurale
joi, 8 septembrie 2011

Coalitia ONG-uri pentru fonduri structurale respinge modul prin care AMPOSDRU a modificat inca o data, unilateral si fara consultari, contractele de finantare pentru proiectele finantate in cadrul acestui program.

Masuri pentru redresarea POS DRU
miercuri, 13 iulie 2011

Atat ACIS, cat si AM POS DRU au prezentat recent cate un plan de masuri urgente (sau prioritare, daca preferati) cu care sa scoata la liman programul operational care suscita interesul celor mai multe categorii de actori sociali: sindicate, patronate, ONGuri, autoritati publice etc. In completarea solutiilor identificate si asumate de cele doua institutii, Coalitia ONGuri pentru Fonduri Structurale a prezentat Autoritatii de Management si reprezentantilor Comisiei Europene, o serie de propuneri care, in opinia noastra, ar putea eficientiza cheltuirea banilor POS DRU.

Coalitia ONGuri pentru Fonduri Structurale solicita reanalizarea criteriilor pentru selectia Directorului AM POS DRU
joi, 7 iulie 2011

CeRe - Centrul de Resurse pentru participare publica a trimis astazi, in numele Coalitiei ONGuri pentru Fonduri Structurale, o scrisoare deschisa adresata Ministrului Muncii Sebastian Lazaroiu si domnului Andras Szakal, Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, document prin care se contesta criteriile de selectie anuntate pentru functiile de conducere din cadrul AM POS DRU, inclusiv pentru cea de director general. Gasiti aici scrisoarea deschisa.

Guvernul raspunde sesizarilor Coalitiei ONGuri pentru Fonduri Structurale
miercuri, 6 iulie 2011

La inceputul lunii iunie, CeRe - Centrul de Resurse pentru participare publica a trimis in numele Coalitiei ONGurilor pentru Fonduri Structurale(CFS) o scrisoare deschisa Primului Ministru, document ce cuprindea un rezumat al problemelor cu care se confrunta beneficiarii de POS DRU. Alaturi de CFS au semnat scrisoarea aproape 200 de institutii beneficiare sau aplicante pe respectivul program operational.

POSDRU – probleme serioase in evaluarea proiectelor
miercuri, 22 iunie 2011

Scrisoare deschisă ref. solicitarea unor măsuri urgente privind problemele sesizate în procesul de evaluare a proiect
<

. © CeRe 2008-2018