home
Doneaza Online!
Depozitele CeRe
Intra in cont
Intra in cont si poti participa la site-ul CeRe
Nu ai cont?
Newsletter CeRe
Sunt de acord sa primesc mailuri CeRe

Gala Participării Politice a Romilor

modificat marţi, 25 martie 2014

NDI Romania

 

 

 

 

Broşura „Galei participării politice a romilor” 2014 o puteţi accesa aici.
Înscrierile, nominalizările și câștigătorii ediţiei a patra a „Galei participării politice a romilor”, în ordine alfabetică şi pe categorii, sunt:

 

1. Inițiativă pentru comunitate

Bogdan Mircea Ciprian, Partidul Național Liberal Aiud, Alba

- Buceanu Cristian, Alianța Civică Democrată a Romilor, Frmuşani, Călăraşi

- Csukur Nicolae, Coltău, Maramureş 

- Frunză Stelian, Partida Romilor Pro Europa, Comuna Movila Banului, Buzău

- Lako Iosif, Alianta Civica Democrata a Romilor, Cojocna, Cluj

- Lazăr Florin, Uniunea Națională a Comunităților de Rromi, Barcea, Galați

- Rusnacu Susana, Alianța Civică Democrată a Romilor, Sintea Mare, Arad 

Nominalizări: 

- Buceanu Cristian, Alianța Civică Democrată a Romilor, Frmuşani, Călăraşi

- Lazăr Florin, Uniunea Națională a Comunităților de Rromi, Barcea, Galați

- Rusnacu Susana, Alianța Civică Democrată a Romilor, Sintea Mare, Arad

Câştigător:  Buceanu Cristian, Alianța Civică Democrată a Romilor, Frmuşani, Călăraşi

 

2. Primarul comunității

- Dumitru Mircea, Primăria Comunei Brăhăşeşti, Galaţi 

- Gâju Mariana, Primăria Comunei Cumpăna, Constanta

- Ioan Şerban, Primăria comunei Cojocna, Cluj

- Portariuc Iulian Ovidiu, Primăria Municipiului Botoşani 

Nominalizări: 

- Dumitru Mircea, Primăria Comunei Brăhăşeşti, Galaţi

- Gâju Mariana, Primăria Comunei Cumpăna, Constanta

- Ioan Şerban, Primăria comunei Cojocna, Cluj

- Portariuc Iulian Ovidiu, Primăria Municipiului Botoşani

Câştigător: Gâju Mariana, Primăria Comunei Cumpăna, Constanta

 

3. Politică pentru comunitate

Ghergus Adrian Marian, PDL Făurei, Brăila 

Motoi Octavian, UNCR Ilfov 

- Tiberiade Romeo, PSD Craiova, Dolj 

Nominalizări: 

Ghergus Adrian Marian, PDL Făurei, Brăila

Motoi Octavian, UNCR Ilfov

- Tiberiade Romeo, PSD Craiova, Dolj

Câştigător: Tiberiade Romeo, PSD Craiova, Dolj

 

4. Expertiză în comunitate

- Borcoi Jupiter, Primăria Municipiului Botoşani  

- Dumitru Sorinel, Şcoala Gimnazială nr. 31, Constanţa 

- Goldenberg Marcel, Primăria Municipiului Botoşani

- Jivulescu Maria Ramona, Direcţia de Sănătate Publică Gorj 

Lacatos Alexandru, Colegiul Tehnic "Victor Ungureanu"Câmpia Turzii, Cluj

- Lakatos-Iancu Marius, Consiliul Judetean Cluj

Simion Rada, Primăria Buzău 

Văduva Dan Viorel, Târgu Jiu, Gorj 

Vincze Eniko, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca 

Nominalizări: 

- Borcoi Jupiter, Primăria Municipiului Botoşani

- Dumitru Sorinel, Şcoala Gimnazială nr. 31, Constanţa

- Jivulescu Maria Ramona, Direcţia de Sănătate Publică Gorj

Văduva Dan Viorel, Târgu Jiu, Gorj

Câştigător: Borcoi Jupiter, Primăria Municipiului Botoşani

 

5. Vocea tinerilor politicieni romi

 

Premiul special al Juriului Vincze Eniko, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca

Premiul special al echipei NDI Asociaţia Aleşilor Locali Romi

 

Felicitări!

Echipa NDI

 

Institutul Naţional Democrat (NDI) va premia, cu ocazia a opt ani de implementare în România a programului NDI „Participarea politică a romilor”, activiştii romi şi reprezentanţii mediului politic şi ai mediului administrativ, care au promovat iniţiative de participare politică a romilor.

Pentru a vizualiza un scurt istoric al primelor ediţii ale "Galei participării politice a romilor" accesaţi link-urile pentru 20112012 si 2013.

În perioada 1 ianuarie – 4 martie 2014 au loc înscrierile poveştilor de succes şi a bunelor practici - inițiative din perioada 1 ianuarie 2013 - 4 martie 2014.

Categoriile în competiţia deschisă pentru cea de a patra ediţie a „Galei participării politice a romilor” sunt:

1. Inițiativă pentru comunitate

În această categorie aşteptăm iniţiative din partea consilierilor locali de etnie romă în cadrul cărora aceștia au promovat, direct sau indirect, proiecte legislative sau alte demersuri politice/instituționale, prin care au urmărit să soluţioneze probleme specifice cu care se confruntă comunitatea locală.

Inițiativele înscrise pot consta în:

- proiecte legislative ale consilierilor locali de etnie romă (elaborate individual sau în colaborare cu alți consilieri locali sau în colaborare cu Primarul/echipa Primăriei);

- propuneri de decizii locale promovate în cadrul ședințelor Consiliului Local sau în cadrul activității comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sau în relație cu Primarul/executivul Primăriei:

De exemplu: amendamente la proiectele de HCL; propuneri de priorități pentru întocmirea bugetului local sau, în general, propuneri pentru alocarea resurselor financiare locale (inclusiv pentru anumite cazuri sociale sau situații de urgență); propuneri de îmbunătățire a serviciilor publice sau a serviciilor Primăriei în relație cu cetățenii etc.

- demersuri ale consilierilor locali de etnie romă inițiate pentru promovarea priorităţilor/nevoilor cetățenilor de etnie romă pe agenda politică sau instituțională a factorilor de decizie locali;

- iniţiative ce țin de conceperea și elaborarea de proiecte de către Primărie (sau care au Primăria ca și partener);

- iniţiative ce au promovat buna guvernare în plan local: transparența decizională, accesul la informații de interes public, consultări/dialog și cooperare între APL și cetăţeni (inclusiv demersuri ce țin de organizarea/funcționarea unor grupuri mixte de lucru sau a unor grupuri de inițiativă ale cetățenilor în relație cu APL), utilizarea eficientă și corectă a resurselor financiare și umane etc.

 

2. Primarul comunității

În această categorie aşteptăm iniţiative din partea Primarilor în cadrul cărora aceștia au promovat proiecte legislative sau alte demersuri politice/instituționale, prin care au urmărit să soluţioneze probleme specifice cu care se confruntă comunitatea romă din localitate.

Inițiativele înscrise pot consta în:

- proiecte legislative locale;

- propuneri de decizii locale promovate în cadrul ședințelor Consiliului Local;

- iniţiative ce țin de conceperea și elaborarea de proiecte de către Primărie (sau care au Primăria ca și partener), proiecte care urmăresc să soluţioneze probleme specifice cu care se confruntă comunitatea romă;

- demersuri ce țin de eficientizarea funcționării executivului Primăriei în comunicarea cu cetățenii de etnie romă și în abordarea problemelor/nevoilor cetățenilor de etnie romă (inclusiv inițiative ce țin de organizarea/funcționarea unor grupuri mixte de lucru sau a unor grupuri de inițiativă ale cetățenilor în relație/consultare cu APL, înființarea de posturi în organigrama instituțiilor publice precum mediator școlar/sanitar, expert/consilier pe problemele romilor, profesor de limba romani etc.);

- iniţiative construite prin dialog, consultări și cooperare între APL și cetăţenii de etnie romă.

 

3. Politică pentru comunitate

În această categorie aşteptăm iniţiative din partea reprezentanților partidelor politice sau a organizațiilor politice, atât rome cât și ne-rome, în cadrul cărora:

- s-au abordat, prin demersuri politice și/sau instituționale, probleme specifice cu care se confruntă comunitatea romă din localitate;

- s-a încurajat şi construit cooperarea dintre mediul politic și cetăţenii de etnie romă.

Inițiativele înscrise pot consta în:

- acțiuni care au apropiat cetăţenii de etnie romă de partidele politice sau de oamenii politici și au încurajat comunicarea, cooperarea pentru identificarea și abordarea/soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea locală;

- demersuri care țin de conceperea și elaborarea de activități/proiecte care urmăresc să soluţioneze probleme specifice cu care se confruntă comunitatea romă;

- acțiuni de educare politică sau civică care au pregătit cetăţenii romi pentru interacţiunea cu mediul politic, cu mediul administrativ și pentru implicarea activă în politica locală;

- acțiuni ale partidelor politice care au promovat intern membrii de etnie romă sau ce au pregătit membrii de etnie romă pentru a fi activi politic și a promova prin demersuri politice soluții la problemele comunității rome;

- acțiuni de dezvoltare a structurii politice pentru a aborda mai eficient nevoile constituenţilor de etnie romă (de exemplu: formarea de departamente / grupuri de lucru / echipe dedicate etc.).

 

4. Expertiză în comunitate

În această categorie aşteptăm iniţiative ale angajaţilor din sectorul public care au promovat nevoile/priorităţile comunităţii rome pe agenda instituţiilor publice și în activităţile acestora, inițiative ce s-au dovedit de impact în abordarea/rezolvarea problemelor comunităţii rome.

Încurajăm în mod special iniţiativele – individuale sau colective, în nume propriu sau ca reprezentanți ai instituției - ale celor care activează în rol de mediatori şcolari sau sanitari, experți pe problemele romilor (locali/judeţeni/regionali), consilieri în cadrul cabinetului Primarului/Prefectului, inspectori școlari pentru minorități, profesori de limba romani etc.

Poveştile de succes înscrise pot consta în:

- acțiuni care au apropiat cetăţenii de etnie romă de instituțiile publice și au încurajat/menținut comunicarea, consultarea, cooperarea între instituții publice și cetăţeni, pentru identificarea și abordarea/soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea locală;

- acțiuni care au pregătit cetăţenii de etnie romă pentru interacţiunea cu mediul administrativ și/sau au facilitat și/sau mediat dialogul între APL și cetăţeni;

- demersuri care țin de eficientizarea funcționării instituției sau a altor factori interesați în comunicarea cu cetățenii de etnie romă și în abordarea problemelor/nevoilor cetățenilor (inclusiv inițiative care vizează organizarea/funcționarea/activarea unor grupuri mixte de lucru sau a unor grupuri de inițiativă ale cetățenilor în relație/consultare cu instituții și organizații);

- iniţiative care țin de conceperea și elaborarea de proiecte de către instituții publice (sau care au instituțiile publice ca și partener), proiecte care urmăresc să soluţioneze probleme specifice cu care se confruntă comunitatea romă;

- iniţiative care au promovat buna guvernare în plan local: transparența decizională, accesul la informații de inters public, consultări/dialog și cooperare între APL și cetăţeni, utilizarea eficientă și corectă a resurselor financiare și umane etc.

 

5. Vocea tinerilor politicieni romi [Premiul special al echipei NDI, asociat inițiativei internaționale a NDI din perioada 2013-2014 – Roma Youth Voice]

Pentru acest premiu special aşteptăm iniţiative din partea tinerilor romi (18-35 ani), activi în partide politice sau organizații implicate politic ale minorității rome.

Poveştile de succes înscrise pot consta în:

- inițiative politice prin care tinerii romi au promovat nevoile/priorităţile comunităţii rome pe agenda partidului politic și în activităţile acestuia;

- iniţiative promovate de către tinerii romi în interiorul structurii politice, care au contribuit la dezvoltarea capacităţii acesteia de a aborda nevoile constituenţilor săi de etnie romă;

- acțiuni/proiecte politice ale tinerilor romi în cadrul cărora au abordat probleme specifice cu care se confruntă constituenții structurii politice respective;

- demersuri prin care s-a încurajat şi construit cooperarea dintre mediul politic și cetăţenii de etnie romă;

- iniţiative care au pregătit cetăţenii (indiferent de etnie) pentru interacţiunea cu mediul politic şi/sau administrativ (de exemplu: iniţiative de educare politică sau civică).

 

Iniţiativele/proiectele înscrise vor fi promovate de către organizatori: toate vor fi disponibile online, iar cele nominalizate vor fi prezentate în cadrul „Gala Participării Politice a Romilor”, care va avea loc joi 13 martie 2014, în Bucureşti (ora de începere şi locaţia evenimentului vor fi anunţate ulterior).

Toate iniţiativele/proiectele înscrise până în data de 4 martie 2014, vor intra în competiţie, urmând a fi evaluate de către un Juriu format din reprezentanţi ai societăţii civile şi ai partidelor politice din România, suţinători constanţi ai activităţii NDI în România.

Criteriile principale ce vor fi considerate de către membrii Juriului sunt:

  • Relevanţa iniţiativei pentru comunitatea romă;
  • Impactul - rezultatele concrete ale iniţiativei;
  • Demersul participativ - atragerea factorilor interesaţi din diferite sectoare, stabilirea de parteneriate etc.;
  • Inovare - iniţiative curajoase și deschizătoare de drumuri.
Poveştile de succes/proiectele sunt înscrise în competiţie de către iniţiatorii acestora urmând pașii de mai jos.

Paşii pentru a intra în competiţie pentru „Gala Participării Politice a Romilor” sunt:

Pasul 1: Accesaţi acest link

Pasul 2: Descărcaţi şi completaţi formularul de înscriere 

Pasul 3: Trimiteţi formularul la ndiromania@gmail.com până cel târziu 4 martie 2014, împreună cu orice alte documente sau fotografii pe care le considerați utile pentru a ilustra inițiativa înscrisă în competiție. 

Pentru ca formularul să fie considerat valid, este necesar să abordaţi toate întrebările.  

Pentru informaţii suplimentare sau detalii privind completarea formularului, ne puteţi contacta la adresa de e-mail menţionată sau telefonic la 0726-214.399, persoană de contact Andreea Firăstrăeru, Ofiţer de program.

Dorim să mulţumim Centrului de Resurse pentru Participare Publică (CeRe) pentru sprijinul constant acordat în desfășurarea competiției.

Echipa NDI

 

Despre NDI

Institutul Naţional Democrat pentru Relaţii Internaţionale (NDI) este o organizaţie nonprofit a cărei misiune este de a consolida şi promova democraţia în lume.

Bazându-se pe o reţea globală de experţi voluntari, NDI furnizează asistenţă practică liderilor din sectorul civic şi politic pentru promovarea valorilor, a practicilor şi instituţiilor democratice. NDI lucrează cu promotorii democraţiei din toate regiunile lumii pentru a dezvolta organizaţiile civice şi politice, a promova participarea cetăţenească şi practici de bună guvernare.

Programul Participarea politică a romilor

Programul Participarea politică a romilor este un program regional derulat de NDI în Bulgaria, Slovacia, România, Ungaria, Macedonia, Serbia şi Kosovo.

Programul acţionează pe principiul că profesionalizarea reprezentanţilor etniei rome – aleşi sau numiţi în instituţii publice şi în structurile partidelor politice – în domenii precum bună guvernare, participare publică, elaborare de politici publice şi advocacy, contribuie nemijlocit la creşterea eficienţei cu care sunt abordate problemele comunităţilor rome.

Obiectivele generale ale Programului, la nivel regional, sunt:

  • Dezvoltarea capacităţilor activiştilor romi - atât din mediul politic cât şi din sectorul civic – de a-şi reprezenta şi mobiliza constituenţii cu succes, de a candida în alegeri, de a se implica în campanii de advocacy pentru a promova soluţii la problemele cu care constituenţii lor se confruntă;
  • Intensificarea acţiunilor activiştilor romi - atât din mediul politic cât şi din sectorul civic – în relaţie cu partidele parlamentare şi instituţiile publice, pentru a promova prin procese legislative şi instituţionale priorităţile constituenţilor romi, incorporarea acestora în politici publice şi programe guvernamentale, pentru a promova implementarea politicilor publice existente în domeniu şi strategii eficiente pentru comunicarea partidelor şi instituţiilor cu constituenţii lor romi;
  • Susţinerea absolvenţilor Programului şi a partenerilor lor în formarea unor noi lideri romi în regiune, prin programe proprii şi dezvoltarea de reţele sau grupuri de iniţiativă.
RSS . © CeRe 2008-2018    Termeni si conditii     Politica de securitate