home
Doneaza Online!
Depozitele CeRe
Intra in cont
Intra in cont si poti participa la site-ul CeRe
Nu ai cont?

modificat luni, 30 iulie 2012

Proiect CeRe
Metoda Deschisa de Coordonare
vezi toate

Campanie de informare asupra incluziunii şi protecţiei sociale în Belgia, România şi Bulgaria ca suport în aplicarea Metodei Deschise de Coordonare (MDC)

Construirea unui parteneriat viabil în domeniul incluziunii sociale, între sectorul ONG şi autorităţile publice

Perioada: 2008 – 2011 (inclusiv)

Scop

Scopul proiectelor a fost de a mări gradul de informare asupra Metodei Deschise de Coordonare în rândul factorilor interesaţi din Belgia, România şi Bulgaria şi asupra politicilor sociale comunitare şi naţionale

Parteneri

Belgia: Think Tank „Pour la Solidarité”, Fundaţia Roi Baudouin, Serviciul de Lupta împotriva Sărăciei, Insecurităţii şi Excluziunii Sociale, Consiliul Naţional al Muncii, DIESIS

România: Fundaţia PACT, CeRe, CRONO (Centrul de Resurse pentru Organizaţii Neguvernamentale din Oltenia)

Bulgaria: Confederaţia Sindicală „Podkrepa”, Confederaţia Patronatelor şi Industriilor din Bulgaria (CEIBG), Uniunea Naţională a Muncitorilor, Producătorilor şi Cooperativelor (NUWPC)

Principalele activităţi

Proiectul a constat în 3 campanii naţionale diferite şi a durat 24 luni, până în decembrie 2010. În România campania s-a compus din:

  • cercetare a felului în care executivul din România ia parte în procesul MDC (stabilirea obiectivelor şi indicatorilor, formularea măsurilor de politici publice şi a Planurilor Naţionale de Acţiune) şi monitorizarea implementării Planurilor Naţionale de Acţiune (PNA) (descarca cercetare);
  • instruirea reprezentanţilor a 15 ONG-uri asupra MDC şi politicilor relevante pentru MDC;
  • crearea unei reţele de ONG-uri pentru a lucra cu instituţiile româneşti la elaborarea politicilor sociale incluse în MDC;
  • sesiuni de informare asupra MDC pentru jurnalişti şi studenţi;
  • ghid de bune practici în elaborarea PNA-urilor în mod participativ;
  • participarea la reuniunile trans-naţionale din proiect şi la conferinţa europeană.

Rezultate

În perioada 5 – 6 octombrie 2009 a avut loc prima sesiune de formare pe Metoda Deschisa de Coordonare şi de constituire a grupului de lucru. Documentele produse de Grupul de Lucru MDC dar şi sintezele întâlnirilor acestuia pot fi accesate aici.

Grupul de Lucru a înaintat Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale un document de alternativă la Raportul Naţional Strategic – Planul Naţional de Acţiune Incluziune Socială şi secţiunea îngrijiri pe termen lung 2008 – 2010, dar şi o propunere de mecanism de coordonare a tuturor factorilor interesaţi în domeniul incluziunii sociale.

Întâlnirile cu jurnaliştii şi studenţii au avut loc la sfârşitul anului 2010, ceea ce a contribuit la popularizarea MDC şi în rândul acestor categorii de factori interesaţi.

Deoarece finanţarea PROGRESS a luat sfârşit în 2010, Fundaţia PACT, CeRe şi CRONO au continuat asigurarea secretariatului Grupului de Lucru MDC în domeniul incluziunii sociale cu finanţare de la Balkan Trust for Democracy din iunie 2010, până la sfârşitul lunii februarie 2011, prin proiectul „Construirea unui parteneriat viabil în domeniul incluziunii sociale, între sectorul ONG şi autorităţile publice”. În această perioadă Grupul s-a reunit de mai multe ori pentru a lucra pe tema serviciilor sociale din România, împreună cu autorităţi publice locale şi centrale. La întâlnirea din noiembrie 2010 dezbaterile s-au axat pe „Cadrul European Voluntar pentru Calitatea Serviciilor Sociale”.

În perioada 3 – 5 februarie 2011 a avut loc Conferinţa de Explorare a Viitorului (Future Search Conference) în domeniul serviciilor sociale la Sinaia, care a reunit peste 30 de reprezentanţi ai tuturor factorilor interesaţi din România.

Finanţatori:

Proiectul „Campanie de informare asupra incluziunii şi protecţiei sociale în Belgia, România şi Bulgaria ca suport în aplicarea Metodei Deschise de Coordonare (MDC)” a fost finanţat de către Comisia Europeană, DG Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Şanse Egale prin PROGRESS.

Proiectul „Construirea unui parteneriat viabil în domeniul incluziunii sociale, între sectorul ONG şi autorităţile publice” a fost finanţat de Balkan Trust for Democracy – The German Marshall Fund of the United States.

RSS . © CeRe 2008-2018    Termeni si conditii     Politica de securitate