sigla G3P

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/cere/public_html/g3p/db_conn.php on line 7
 

Împreună pentru persoanele cu surdocecitate!

Initiatorul proiectului: Fundația Sense Internațional România

Domeniu:

Dimensiunea proiectului:

Date de contact ale initiatorului

Adresa: Bulevardul Timisoara nr. 27, Bl. D, sc. B, et. 5, ap. 23, Bucuresti, Sector 6
Telefon: 0040 21 413 9040
E-mail:
Fax:
Website: www.surdocecitate.ro
Oras: Arad, București, Buzău, Cluj-Napoca, Craiova, Galați, Fălticeni, Focșani, Iași, Sibiu, Timișoara, Târgu Frumos.

Autoritati vizate in cadrul proiectului
Inspectorate școlare, institute de sănătate publică, universități, grădinițe, școli, licee, spitale, direcții de asistență socială.

Descriere scurta

Activitățile de advocacy au pornit ca o nevoie de a susține persoanele cu surdocecitate (deficiențe de văz și auz) din România, a căror afecțiune nici nu avea o denumire în momentul începerii acestei campanii, în 2001. Motivația s-a axat pe dorința de a le oferi copiilor și tinerilor cu surdocecitate un cadru educațional pentru dezvoltare adaptat nevoilor lor, în contextul în care autoritățile locale și naționale susțineau că acești copii cu surdocecitate nu pot fi educați. Campania de advocacy s-a derulat simultan cu dezvoltarea primelor proiecte, care i-au avut ca beneficiari pe copiii și tinerii cu surdocecitate, fiind o activitate susținută și continuă, care a creat în timp un cadru legislativ ce a permis punerea pe picioare a primului program de educație pentru copiii cu surdocecitate, la nivel național. Acest lucru a demonstrat că acești copii se pot bucura de o educație adecvată, dacă le este creat un mediu care răspunde nevoilor speciale pe care le au.

Parteneri in cadrul proiectului

Da, Ministerul Educației, școlile partenere, consiliile și autoritățile locale, inspectoratele școlare, institute de sănătate publică, universități, grădinițe, școli, licee, spitale, direcții de asistență sociale din Arad, București, Buzău, Cluj-Napoca, Craiova, Galați, Fălticeni, Focșani, Iași, Sibiu, Timișoara, Târgu Frumos.

Durata proiectului

2001 – 2015.

Numele proiectului

Împreună pentru persoanele cu surdocecitate!

Descrierea proiectului

Scopul principal al eforturilor de advocacy a fost recunoașterea drepturilor persoanelor cu surdocecitate din România, cu un focus inițial pe latura educațională. În cadrul acestui program național, principala metodă utilizată a fost crearea unui parteneriat cu Ministerul Educației, care se reînnoiește automat o dată la 2 ani, în vederea creării unei sustenabilități a programului. O altă metodă importantă, este reprezentată de colaborarea cu părinții copiilor cu surdocecitate, care au format grupuri de presiune în sensibilizarea autorităților și au constituit memorii cu semnături, ce au fost depuse în vederea schimbării legislației. Beneficiarii campaniei au fost reprezentați de copiii cu surdocecitate din țară (conform estimărilor numărului de persoane cu surdocecitate din țară, există un număr de 9000, dintre care 3000 sunt copii). Ca tactici utilizate, scrisorile oficiale către autoritățile naționale și locale au punctat nevoia dezvoltării unui cadrul legislativ pentru persoanele cu surdocecitate, iar întâlnirile organizate cu reprezentanții autorităților, alături de audieri, au adus un plus de valoare argumentelor în favoarea acestei cauze. Se poate afirmă că scopul a fost atins în măsura principalelor rezultate care au fost obținute în urma acestui demers, reprezentate de modificare a două legi și a unui ordin, în favoarea persoanelor cu surdocecitate: 1. Legea 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, recunoaște surdocecitatea ca dezabilitate distinctă și conform acesteia, persoanele cu dizabilități au dreptul la: • Ocrotirea sănătății – prevenire, tratament și recuperare; • Educație și formare profesională; • Ocuparea și adaptarea locului de muncă, orientare și reconversie profesională; • Asistență socială, respectiv servicii sociale și prestații sociale; • Locuință, amenajarea mediului de viață personal ambiant, transport, acces la mediul fizic, informațional și comunicațional; • Petrecerea timpului liber, acces la cultura, sport, turism; • Asistență juridică; • Facilități fiscale; • Evaluare și reevaluare prin examinarea la domiciliu a persoanelor nedeplasabile. • Persoanele cu surdocecitate au dreptul de a comunica folosind metode de comunicare adaptate nevoilor lor. Articolul 60 menţionează că "în vederea asigurării accesului persoanelor cu handicap la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional, autorităţile publice au obligaţia să ia următoarele măsuri specifice: f) să asigure interpreţi autorizaţi ai limbajului mimico-gestual şi ai limbajului specific persoanelor cu surdocecitate." 2. Legea Educației Naționale 1/2011 oferă copiilor cu surdocecitate și deficiențe senzoriale multiple dreptul la: • Servicii educaționale adecvate în calse cu maximum 4 copii; • Sprijin educational din partea unor profesori psihopedagogi instruți în domeniul surdocecității. 3. Ordinul nr. 3,071/ianuarie 2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 19 martie 2013, crează cadrul legislativ necesar ce permite dezvoltarea de servicii de intervenție timpurie pentru nou-născuții cu deficiențe senzoriale. 4. Elevii învață în baza unui Curriculum naţional pentru surdocecitate/ deficienţe senzoriale multiple (DSM) elaborat de SIR în colaborare cu specialişti din Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar (Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Inovării nr. 5243/01.09.2008).

Modificari norme

Modificarea legislației naționale cu privire la reunoașterea surdocecității și drepturilor acestor persoane a reprezentat una dintre cele mai importante realizări, care a fost și este în continuare o bază pentru toate proiectele dezvoltate ulterior: legea 448/2006, cu privire la protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, recunoaște surdocecitatea ca dezabilitate distinctă și conform acesteia, persoanele cu această dizabilitate au drepturi specifice; legea Educației Naționale 1/2011, care oferă copiilor cu surdocecitate și deficiențe senzoriale multiple dreptul la servicii educaționale adecvate în calse cu maximum 4 copii și sprijin educational din partea unor profesori psihopedagogi instruți în domeniul surdocecității; Ordinul nr. 3,071/ianuarie 2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 19 martie 2013, care crează cadrul legislativ necesar ce permite dezvoltarea de servicii de intervenție timpurie pentru nou-născuții cu deficiențe senzoriale. La toate acestea se adaugă Curriculum national pentru surdocecitate/deficiențe senzoriale multiple (DSM), elaborate de către Sense Internațional România în colaborare cu specialiști din cadrul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării (MECI) și al Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar (CNCEIP) – Ordinul Ministrului Educației, Cercetării și Inovări, nr. 5243/01.09.2008.

Rezultate ale campaniei

Rezultatele procesului de advocacy sunt cuantificate în numărul de legi și ordonanțe care au fost schimbate în beneficiul persoanelor cu surdocecitate: cele două legi menționate, alături de ordinul 3071/ianuarie 2013 și Curriculum naţional pentru surdocecitate/ deficienţe senzoriale multiple (DSM). Având în vedere că acestea sunt strict corelate programelor educaționale dedicate copiilor cu surdocecitate, rezultatele fac referire la: o Acordurile de cooperare dintre Sense Internațional România și Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului privind educarea copiilor și elevilor cu deficiențe senzoriale multiple o Cele 51 de clase create pentru copiii cu surdocecitate din cadrul școlilor speciale din țară o Cei peste 500 de copii cu surdocecitate care beneficiază de servicii educaționale specializate o Cele 15 școli speciale sprijinite în educația copiilor cu surdocecitate o Cei 200 de profesori din cadrul școlilor speciale care au absolvit Cursul de formare în domeniul surdocecității și deficiențelor senzoriale multiple și au primit acreditarea din partea Sense Internațional România și a Universității Babes-Bolyai o Cei 10 formatori naționali din domeniul surdocecității care au fost formați de către specialiștii Sense din UK Cea mai mare realizare este faptul că acești copii au acces la o educație adecvată, conform nevoilor lor, instruiți de către profesori specializați în domeniu, în clase cu un număr mic de copii, echipate cu materiale senzoriale.

Continuare

Cu siguranță, demersul este unul continuu, integrat în strategia organizației noastre pe termen mediu și lung, iar continuarea lui se va axa pe includerea intervenției timpurii în sistemul de învățământ și a serviciilor vocaționale pentru tinerii cu surdocecitate, din cadrul școlilor speciale din România. Motivul pentru care Programul Educațional a fost finalizat în anul 2015 este faptul că principiile sale de bază au fost deja integrate în sistemul de învățământ, la nivel național, urmând să continuăm pe aceeași idee și cu Programul de Intervenție timpurie și cel Vocațional.

Alte informatii relevante

Rapoartele noastre anuale inclus toate informațiile detaliate despre fiecare proiect în parte și pot fi accesate aici: http://surdocecitate.ro/despre-noi/rapoarte-anuale/