Posts Tagged ‘accountability’

Ce se mai cercetează/publică/evaluează prin lume

Friday, November 21st, 2008

2007 Global Accountability Report

Pe măsură ce globalizarea ne cuprinde, organizaţiile neguvernamentale care au mai rezolvat din problemele naţionale au început să se uite şi la responsabilitatea actorilor importanţi la nivel global. Exemplul pe care îl dam astăzi este organizaţia britanică One World Trust cu al său Global Accountability Report.

În fiecare an, One World Trust evaluează 30 de actori puternici la nivel global din punct de vedere al responsabilităţii acestora faţă de stakeholderii lor. One World Trust defineşte „responsabilitate” ca fiind „procesul prin care o organizaţie îşi ia angajamentul să răspundă şi să echilibreze nevoile factorilor interesaţi în activitatea decizională şi acţionează conform acestui angajament.” Dimensiunile pe care ei le evaluează atunci când vorbesc despre responsabilitate sunt: transparenţă, participare la decizie, evaluare şi mecanisme de sesizări şi răspuns.

Cei 30 de actori prezentaţi în fiecare Global Accountability Report provin din 3 sectoare: Organizaţii Interguvernamentale, Organizaţii Neguvernamentale Internaţionale şi Corporaţii Transnaţionale.

Deşi este interesant să citiţi raportul în întregime, pentru că cifrele rupte din context nu au aceeaşi valoare, cităm din rezultatele pentru 2007 ale acestei evaluări:

  • Pe primul loc, la secţiunea Organizaţii Interguvernamentale se află UNDP (United Nations Development Programme), în timp ce ultimul loc este ocupat, oarecum firesc, de Interpol. Dintre cunoscuţii noştri OSCE nu a obţinut decât 30%.
  • La secţiunea Organizaţii Neguvernamentale Internaţionale (INGOs), cel mai bun scor este obţinut de Christian AID, iar cel mai slab de FIFA! Printre cele 10 INGOs evaluate în 2007 se numără şi ISO – International Organization for Standardization care a obţinut un scor de 52%.
  • La capitolul Corporaţii cel mai bine cotate sunt General Electric şi GlaxoSmithKline, iar cel mai slab sunt cotaţi amicii noştri Google…

Raportul poate fi descărcat de pe site-ul www.oneworldtrust.org. Tot aici puteţi să vedeţi care sunt organizaţiile vizate de evaluarea pentru anul 2008.